ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΕΞΩ
Η επιχείρηση συμμετέχει στη δράση για την υποστήριξη της Διεθνούς Προβολής των ΜΜΕ με Εξωστρεφή Προσανατολισμό.

Με τη χρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

SOMETHING FOR YOU
Our team of experts is ready to assist you in organising the most unforgettable vacation!
sun odyssey 410

SUN ODYSSEY 410

Sailing was never so enjoyable aboard a 41-foot sailboat.

With her powerful hull, the Sun Odyssey 410 perfects the art of sailing and comfort on board. The model is particularly secure, featuring sidedecks without obstacles and comfortable coaming.
All is as with her predecessors from the 8th generation, the Sun Odyssey 410 benefits from a lower boom, which facilitates access to the sail and increases the sail area. Centralised winches, which can be controlled directly from the cockpit, also contribute to safety on board.